ADR Opleiding

Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt gereguleerd door verschillende wetgevingen. Voor het vervoer over de weg is het ADR van toepassing. In deze regelgeving is vastgesteld dat de meeste bestuurders van voertuigen, die gevaarlijke stoffen vervoeren, in het bezit moeten zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

 

De ADR opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 

 • Basis (stukgoed)
 • Module Tank
 • Module Klasse 1 (explosieven)
 • Module Klasse 7 (radioactief)

 

De eerste opleiding is het certificaat ADR Basis. Met dit certificaat kan men verpakte gevaarlijke stoffen- en goederen, los gestort vervoeren. Daarnaast kunnen aanvullende opleidingen worden gevolgd voor vervoer in tanks, vervoer explosieven klasse 1 en  radioactieve stoffen klasse 7.

 

 

In de basiscursus ADR komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

 • Algemene voorschriften
 • De belangrijkste soorten van gevaar
 • Bescherming van het milieu
 • Preventieve maatregelen
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Voorkomen van ongevallen
 • Brand en brandbestrijding
 • Etikettering en kenmerking
 • Regels voor de chauffeur
 • Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
 • Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Gecombineerd vervoer
 • De eisen aan de colli, de behandeling en stuwage.

 

De ADR module tank behandelt de volgende onderwerpen:

 

 • Alle basis onderwerpen, en
 • Het rijgedrag van voertuigen, met inbegrip van het bewegen van de lading
 • De diverse laad- en lossystemen
 • Bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het gebruik van deze voertuigen (keuringsdocumenten, goedkeuringsmerktekens, kenmerking en etikettering, enz.

 

De aanvullende ADR module Klasse 1 + 7.

 

ADR module Klasse 1 Explosieven behandelt de volgende onderwerpen:

 

 • Classificatie, subklassen en Compatibiliteitsgroepen;
 • Aanvullende voorwaarden en begrippen;
 • Verpakkingen, etikettering en kenmerking;
 • Voertuig typen en samenladen
 • Bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het vervoer van explosieven.

 

 

ADR module klasse 7  Radioactieve stoffen behandelt de volgende onderwerpen:

 • Verschillende soorten radioactiviteit;
 • Verpakkingen, etikettering en kenmerking;
 • Vervoer, samenladen en documentatie;
 • Bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het vervoer van radioactieve stoffen.

 

 

Duur: 2 dagen + een dagdeel examentraining gevolgd door het examen.

 

Waarde Code 95: 14 uur

 

Certificering:
Bij voldoende resultaat wordt het ADR-certificaat Basis uitgereikt.  Op dezelfde dag worden  ook de afzonderlijke modules geëxamineerd.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

 

Meer Informatie

LENTEVOORDEEL 2018

 • Totaalpakket code 95: van €950,- voor €750,- excl. BTW.
 • Pakket autorijbewijs 20 rijlessen (50 min) + TTT + examen voor €990,-